Cohort 2024

De Beroepsopleiding Notariaat leidt kandidaat-notarissen op door middel van een praktijkgerichte aanpak. Tijdens de opleiding leren we je zowel algemene als specifieke vaardigheden, juridische kennis en een professionele houding om je op te leiden tot een t-shaped professional. Dat is iemand met de juiste competenties om een adviserende en gidsende rol te kunnen vervullen (de ligger op de T) en een diepteprofiel met gespecialiseerde juridische expertise (de staander van de T). Ons casuïstiek onderwijs stelt je in staat om de geleerde theorie direct toe te passen in praktijksituaties.

Werkmethode

Bij de Beroepsopleiding Notariaat staat praktijkgerichte kennis en het ontwikkelen van de benodigde competenties voor werken in het notariaat centraal. Onze leerstof en casussen zijn specifiek op dit doel afgestemd.

We hechten veel waarde aan de betrokkenheid van de werkgever bij het praktijkgericht leren. De werkgever wordt actief betrokken bij de opleiding door praktijkoefeningen op de werkvloer, het bespreken van casuïstiek met collega’s en het integreren van de opleidingsinhoud in vaktechnische overleggen. Daarnaast stellen werkgevers casuïstiek  en kantoormodellen ter beschikking.

Voorafgaand aan elke bijeenkomst werken deelnemers één of meerdere casussen schriftelijk uit. Bij sommige vakken wordt gebruikgemaakt van e-learning om een deel van de leerstof aan te bieden.

We verwachten dat de deelnemers zelf relevante literatuur en jurisprudentie raadplegen voor de desbetreffende onderwerpen. We gaan ervan uit dat notariskantoren over voldoende informatiebronnen beschikken, aangezien deze ook nodig zijn in de dagelijkse praktijk. Denk hierbij aan Kluwer Navigator, Notariaat Online, SDU Opmaat, Via Juridica, fysieke bibliotheken, enzovoort.

We maken gebruik van de digitale leeromgeving Brightspace. Alle cursusinformatie en studiematerialen worden digitaal aangeboden en zijn 24 uur per dag toegankelijk via internet. Deelnemers hebben de mogelijkheid om materiaal naar keuze te printen. Daarnaast kunnen deelnemers in Brightspace de aanwezigheidsregistratie en hun cijferlijst raadplegen.

We bieden een praktijkgerichte leerervaring en zorgen ervoor dat je volledig betrokken bent bij de opleiding, zowel op de werkvloer als online.

Programma

De Beroepsopleiding Notariaat bestaat uit twee pakketten. Pakket I bestaat doorgaans uit tweewekelijkse bijeenkomsten gedurende één jaar. Pakket II bestaat uit maandelijkse bijeenkomsten gedurende twee jaar. Daarnaast maken we gebruik van e-learning om een deel van de leerstof aan te bieden. Elk pakket wordt afgesloten met een mondeling examen.

 

Pakket I Pakket II

Toelatingsvereisten

Kandidaat-notarissen die minimaal een half jaar werkzaam zijn in de notariële praktijk kunnen deelnemen aan de Beroepsopleiding Notariaat. De toelating is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aanmeldingsdatum, afstudeerdatum en de duur van de werkervaring als kandidaat-notaris. Indien er nog beschikbare plaatsen zijn, kunnen ook kandidaat-notarissen met minder dan een half jaar werkervaring worden toegelaten.

Voor toegang tot Pakket II is succesvolle afronding van Pakket I vereist. De groepsgrootte is ongeveer 24 personen, zowel voor Pakket I als Pakket II. Startmomenten voor Pakket I vinden plaats in maart en september.

De cursussen worden gepland op locaties in Amsterdam, Nijmegen en Utrecht. Elk half jaar wordt op basis van aanmeldingen bepaald waar de nieuwe groepen voor Pakket I van start gaan.

Als je de beroepsopleiding hebt afgerond en daarna een periode buiten het notariaat hebt gewerkt, bestaat de mogelijkheid om bepaalde cursusonderdelen van de beroepsopleiding notariaat (tegen betaling) te volgen bij terugkeer in het notariaat. Neem voor meer informatie hierover contact op met het CPO | Bureau SBN.

Vrijstellingen: versnel je traject

Volgens het Vrijstellingenreglement opleiding kandidaat-notarissen bestaat de mogelijkheid om vrijstelling te verkrijgen voor specifieke cursusonderdelen en examenonderdelen, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Je hebt de afgelopen acht jaar onafgebroken en fulltime gewerkt als medewerker bij een notariskantoor.
  • Tijdens deze periode heb je voornamelijk – ten minste 80% van je werktijd – gewerkt aan het specifieke onderdeel waarvoor je vrijstelling aanvraagt.
  • Je werkgever heeft schriftelijk bevestigd en ondersteund dat je aan de genoemde voorwaarden voldoet.
  • Je hebt met succes een vervangende mondelinge toets afgelegd.

De mondelinge toets duurt ongeveer 30 minuten en heeft als doel om te beoordelen of je voldoende kennis hebt van het onderdeel waarvoor je vrijstelling aanvraagt. De toets bestaat uit open vragen en wordt beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’. De kosten voor de mondelinge toets bedragen € 1.025,- exclusief BTW. Een verzoek tot vrijstelling kan worden ingediend bij het bestuur van de SBN.

 

Ben je een zij-instromer? Lees dan hier verder!

Certificaat

Na succesvolle afronding van Pakket II van de Beroepsopleiding Notariaat ontvang je een certificaat. Dit certificaat wordt eenmalig uitgereikt als erkenning van je inzet en prestatie.

SBN verstrekt, conform het beleid van universiteiten, geen duplicaat-certificaten. Het certificaat is niet vereist voor een mogelijke benoeming tot notaris, aangezien de KNB de gegevens van kandidaat-notarissen die de beroepsopleiding notariaat hebben voltooid, bijhoudt in hun ledenadministratie. Mocht je het certificaat om andere redenen nodig hebben, dan kan de SBN op verzoek een verklaring verstrekken waarin wordt bevestigd dat het certificaat is uitgereikt door de SBN.

Schrijf je nu in en start je notariële carrière!

De beroepsopleiding notariaat begint tweemaal per jaar, in maart en september.

Schrijf je nu in!

De toelating is afhankelijk van je aanmeldingsdatum, afstudeerdatum en de duur van je werkervaring als kandidaat-notaris. We raden je aan om je zo vroeg mogelijk aan te melden om verzekerd te zijn van een plaats.