Zij-instromers

Vrijstellingen en toelating

Voor zij-instromers bestaat de mogelijkheid om vrijstellingen te verkrijgen voor specifieke cursusonderdelen en examenonderdelen, conform artikel 6, lid 1 van het Vrijstellingenreglement opleiding kandidaat-notarissen.

Er kan vrijstelling verleend worden voor het cursusonderdeel Familievermogensrecht, Rechtspersonen- en vennootschapsrecht, of Onroerend goedrecht (inclusief het bijbehorende examen), indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Je hebt gedurende de afgelopen 8 jaar voor een aanzienlijk deel van de werktijd in een juridische functie op academisch niveau gewerkt binnen het notariële rechtsgebied waarvoor je vrijstelling aanvraagt.
  • Je werkgever heeft dit bevestigd middels een schriftelijke verklaring.
  • Je hebt met succes een vervangende mondelinge toets afgelegd op het desbetreffende onderdeel/de onderdelen waarvoor je vrijstelling aanvraagt.

Daarnaast kan er vrijstelling verleend worden voor één of meerdere cursusonderdelen, zoals Communicatieve vaardigheden Module 1, 2, 4, 5 en 6, Schrijfvaardigheden en Financiële kennis, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Je hebt uitgebreide werkervaring opgedaan binnen de onderwerpen van het desbetreffende cursusonderdeel/de cursusonderdelen waarvoor je vrijstelling aanvraagt.
  • Je werkgever heeft dit bevestigd middels een schriftelijke verklaring.

Er kan geen vrijstelling worden verkregen voor de vakken Communicatieve vaardigheden Module 3: Beroepshouding, onafhankelijkheid en persoonlijke effectiviteit, evenals Ambtsuitoefening en beroepshouding.

De vervangende mondelinge toets duurt ongeveer 30 minuten. Tijdens deze toets wordt beoordeeld of je voldoende kennis hebt van het betreffende onderdeel waarvoor je vrijstelling aanvraagt. De mondelinge toets bestaat uit open vragen en wordt beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’. De kosten voor de mondelinge toets bedragen € 1.025,- exclusief BTW.

Meer informatie over het verkrijgen van vrijstellingen voor zij-instromers is te vinden in het dit document (pdf, 38 kB).