Beroepsopleiding Notariaat

Theorie direct toepassen in praktijksituaties

De Beroepsopleiding Notariaat combineert theorie met praktijk door middel van casussen, gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en attitude. Er is aandacht voor juridische kennis en professionele houding, passend bij de behoeften van het notariaat van de toekomst.

De cursussen vinden plaats in Amsterdam, Nijmegen, en Utrecht, met locaties bepaald op basis van aanmeldingen.

Twee pakketten

De Beroepsopleiding bestaat uit twee pakketten. In het eerste leerjaar wordt Pakket I behandeld. Je gaat in leerjaar 1 steeds vijf lesdagen aan de slag met een van de drie rechtspraktijken familiepraktijk, vastgoedpraktijk of ondernemingspraktijk. Na deze vijf lesdagen is er een intermezzo in de vorm van een Masterclass. Daarna ga je verder met weer vijf lesdagen over de volgende rechtspraktijk. In dit eerste jaar heb je iedere twee weken een bijeenkomst. Tijdens Pakket II, dat twee jaar duurt, zijn er maandelijkse bijeenkomsten. De groepsgrootte is ongeveer 18 personen voor Pakket I.

 

Pakket I

Werkmethode

We vinden het heel belangrijk dat je werkgever betrokken is bij het praktijkgericht leren. De werkgever wordt actief betrokken bij de opleiding door praktijkoefeningen op de werkvloer, het bespreken van casuïstiek met collega’s en het integreren van de opleidingsinhoud in vaktechnische overleggen. Daarnaast stellen werkgevers casuïstiek  en kantoormodellen ter beschikking.

Voorafgaand aan elke bijeenkomst werk je één of meerdere casussen schriftelijk uit. Bij sommige vakken gebruiken we e-learning om een deel van de leerstof aan te bieden. Je raadpleegt zelf relevante literatuur en jurisprudentie voor de desbetreffende onderwerpen. Dit haal je uit informatiebronnen van je kantoor, denk hierbij aan Kluwer Navigator, Notariaat Online, SDU Opmaat, Via Juridica, fysieke bibliotheken, enzovoort.

Alle cursusinformatie en studiematerialen worden digitaal aangeboden in de digitale leeromgeving.

Toelatingsvereisten

Ben je als kandidaat-notaris werkzaam zijn in een notariële praktijk? Dan kun je deelnemen aan de Beroepsopleiding Notariaat.

Wil je starten met pakket II, dan moet je pakket I succesvol hebben afgerond.

Als je de beroepsopleiding hebt afgerond en daarna een periode buiten het notariaat hebt gewerkt, bestaat de mogelijkheid om bepaalde cursusonderdelen van de Beroepsopleiding Notariaat (tegen betaling) te volgen bij terugkeer in het notariaat. Neem voor meer informatie hierover contact op met de organisatie.

Vrijstellingen: versnel je traject

Volgens het Vrijstellingenreglement opleiding kandidaat-notarissen bestaat de mogelijkheid om vrijstelling te verkrijgen voor specifieke cursusonderdelen en examenonderdelen, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Je hebt de afgelopen acht jaar onafgebroken en fulltime gewerkt als medewerker bij een notariskantoor.
  • Tijdens deze periode heb je voornamelijk – ten minste 80% van je werktijd – gewerkt aan het specifieke onderdeel waarvoor je vrijstelling aanvraagt.
  • Je werkgever heeft schriftelijk bevestigd en ondersteund dat je aan de genoemde voorwaarden voldoet.
  • Je hebt met succes een vervangende mondelinge toets afgelegd.

De mondelinge toets duurt ongeveer 30 minuten en heeft als doel om te beoordelen of je voldoende kennis hebt van het onderdeel waarvoor je vrijstelling aanvraagt. De toets bestaat uit open vragen en wordt beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’. De kosten voor de mondelinge toets bedragen € 1.025,- exclusief BTW. Een verzoek tot vrijstelling kan worden ingediend bij het bestuur van de SBN.

 

Ben je een zij-instromer? Lees dan hier verder!

Certificaat

Na succesvolle afronding van Pakket II van de Beroepsopleiding Notariaat ontvang je een certificaat. Dit certificaat wordt eenmalig uitgereikt als erkenning van je inzet en prestatie.

Er worden, conform het beleid van universiteiten, geen duplicaat-certificaten verstrekt. Het certificaat is niet vereist voor een mogelijke benoeming tot notaris, aangezien de KNB de gegevens van kandidaat-notarissen die de beroepsopleiding notariaat hebben voltooid, bijhoudt in hun ledenadministratie. Mocht je het certificaat om andere redenen nodig hebben, dan kan op verzoek een verklaring worden verstrekt waarin wordt bevestigd dat het certificaat is uitgereikt.