Pakket I

Inhoud van pakket 1

Het programma begint met een verplichte tweedaagse kick-off op 29 februari en 1 maart. Daarna zijn er 120 contacturen, ondersteund door een digitale leeromgeving (DLO). Tijdens de tweedaagse kick-off maak je kennis met de kernwaarden van het notariaat, de gedragsregels en begrijp je meteen de cruciale rol die jij, als toekomstig notaris, speelt in de maatschappij. Je gaat actief aan de slag met de technieken die essentieel zijn om de verschillende fasen van het adviesproces binnen het notariaat succesvol te doorlopen. Bovendien leer je hoe je effectief feedback kunt geven en ontvangen, en hoe je kunt omgaan met weerstand.

Het curriculum is zorgvuldig ontworpen om je te helpen je leerdoelen te bereiken. Deze doelen zijn onderverdeeld in verschillende eindtermen. In praktijksimulaties kijken we niet alleen naar de juridische aspecten, maar besteden we ook aandacht aan jouw houding en gedrag tijdens gesprekken. We werken aan het ontwikkelen van je aandacht voor de cliënt, je interactievaardigheden, je gebruik van gesprekstechnieken en het begrip van het effect hiervan op je gesprekspartner. De inrichting van het curriculum is grotendeels gebaseerd op kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s) met ruimte voor relevante of additionele thema’s in de vorm van Masterclasses en heeft altijd een sterke link naar de beroepspraktijk. De KBA’s vind je terug in de studiegids. Tijdens de opleiding komen de drie rechtspraktijken familiepraktijk, vastgoedpraktijk en ondernemingspraktijk evenredig aan bod.

In de opleiding ligt de focus vaak op competenties, oftewel jouw vermogen om effectief te communiceren en te interacteren.
Tijdens de opleiding bouw je aan een verificatieportfolio. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Praktisch ziet dit er als volgt uit: je krijgt om de week een lesdag. Je krijgt steeds 5 lesdagen les over een van de drie rechtspraktijken: familiepraktijk, vastgoedpraktijk of ondernemingspraktijk.
Na elk cluster van 5 lesdagen over een rechtspraktijk is er een intermezzo in de vorm van een praktijkoverstijgende Masterclass. Vervolgens volg je weer 5 lesdagen over de volgende rechtspraktijk.

De opdrachten die je maakt, verzamel je in een verificatieportfolio. Dit portfolio wordt gebruikt bij de monitoring of toetsing van je voortgang en het behalen van vooraf opgestelde leerresultaten. Je hebt hierdoor zelf een actieve rol in het werken aan je ontwikkeldoelstellingen.