Beroepsopleiding Notariaat

Jouw ontwikkeling staat centraal

Beroepsopleiding Notariaat

De Beroepsopleiding Notariaat is dé opleiding voor startende kandidaat-notarissen. Tijdens de opleiding leer je alles wat je als beroepsbeoefenaar moet weten. De opleiding draagt bij aan een notariaat dat toekomstbestendig is, gekenmerkt door vakbekwaamheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit en een groot besef van de publieke verantwoordelijkheid.

Jouw ontwikkeling staat bij deze opleiding centraal. Je verdiept je in de juridische materie en ontwikkelt vaardigheden die cruciaal zijn voor de belangrijkste momenten in je carrière. In een traject van drie jaar werk je samen met mededeelnemers en trainers aan de ontwikkeling van je attitude, vaardigheden en deskundigheid. Zo leiden we je op tot een bekwame en toegewijde notaris die voldoet aan de behoeften en eisen van de moderne samenleving. Hierbij spelen de volgende competenties een sleutelrol: probleemoplossend vermogen, proactief, oog voor detail, onafhankelijk adviseren, interpersoonlijke sensitiviteit, relaties ontwikkelen, zelflerend vermogen, ontwikkelen en coachen van anderen.

Als notaris heb je een prachtig en veelzijdig beroep. Je speelt een essentiële rol tijdens belangrijke momenten in het leven van je cliënten. Momenten die steeds verschillende vaardigheden en inzichten van je vragen.

Over de Beroepsopleiding

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) geeft opdracht tot het uitvoeren van de Beroepsopleiding Notariaat.  Voor deze uitvoering werkt de KNB nauw samen met uiteenlopende experts zoals beroepsbeoefenaars, hoogleraren, docenten en trainers.

De futureprof is Futureproof

De KNB zet zich in voor een eigentijds en aantrekkelijk notarisberoep door middel van het programma Futurepro(o)f, met projecten die gericht zijn op de persoonlijke groei van beroepsbeoefenaars (de futureprofs) en de aantrekkelijkheid van het beroep (futureproof). Bij een aantrekkelijk beroep, hoort ook een aantrekkelijke Beroepsopleiding. Door het beroep van notaris zelf en de opleidingen in verband daarmee aantrekkelijker te maken, beoogt de KNB meer mensen voor het vak van (kandidaat-)notaris te laten kiezen en te zorgen dat deze beroepsbeoefenaren langer in het vak werkzaam blijven. Daarnaast wil de KNB meer kandidaat-notarissen motiveren om de stap te zetten naar de benoeming tot notaris. We leiden op voor een futureproof notariaat. Dat wil zeggen een beroepsgroep met aanzien, niet vanwege de geschiedenis, maar vanwege het zijn van een baken van rechtszekerheid. Het futureproof notariaat kenmerkt zich door vakbekwaamheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit en een groot bewustzijn van de publieke verantwoordelijkheid.

Schrijf je vandaag nog in voor onze opleiding en til je carrière in het notariaat naar een hoger niveau! Meer informatie over inschrijven

 

Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe we met je gegevens omgaan.